ทัวร์ปากีสถาน (VDO) - ปากีสถาน-ตักศิลา พุทธศาสนาในปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน - ปากีสถาน-ตักศิลา พุทธศาสนาในปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถานสู่ดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา เที่ยวชมเมืองโบราณตักศิลาเป็นเมืองโบราณในยุคที่ศาสนาพุทธรุ่งเรือง เที่ยวชมวัดจูเลียนสำนักสงค์ที่องค์คุลีมาลเคยรำเรียนที่นี่ ชมเมืองคันธาระอันเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการออกแบบผังเมืองในแบบกรีซ และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลาที่มีสิ่งของโบราณหาดูได้ยิ่ง เที่ยวปากีสถานเยือนเส้นทางพุทธโบราณ ทัวร์ปากีสถานเส้นทางพุทธ

ชมวีดีโอท่องเที่ยวปากีสถาน-ตักศิลา-พุทธศาสนาในปากีสถานคลิ๊กที่นี่