ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

  • เอียร์คุสต์(Irkutsk)-เมืองสำคัญที่สุดแห่งไซบีเรียตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสาปไบคาล และยังเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย
  • ทะเลสาบไบคาล(Lake Baikal)-ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก และใสมีความบริสุทธิ์ที่สุดของโลกอีกด้วย ทะเลสาบไบคาลได้รับขนานนามว่า”ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” UNESCO จัดให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 ในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ทะเลสาบสีฟ้าน้ำเงินที่งดงามได้กลายเป็นน้ำแข็งที่หนาลึกลงไปถึง 1 เมตร จนสามารถขับรถวิ่งบนทะเลสาปไบคาลได้ และเกิดเป็นก้อนน้ำแข็งหนาใสปานกระจกซ้อนเกยกันดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก  
  • เกาะโอล์คอน (Olkhon Island)-เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ท่านจะได้พบกับปรากฏการณ์น้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อย ประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณถ้ำต่าง ๆ ที่ดูคล้ายประตูทางเข้าพระราชวังน้ำแข็งแบบศิลปะโกธิค

เดินทาง :  14-19 ก.พ. *เต็มแล้ว / 18-23 ก.พ.*เต็มแล้ว / 21-26 ก.พ. 2563 *เต็มแล้ว

ราคาทัวร์ :  69,500 บาท 

 

Read more: ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ทัวร์ไซบีเรีย : เซอร์คัมไบคาล-ไฮไลท์ทรานไซบีเรีย 8 วัน บิน Transiberian Airline

ทัวร์ไซบีเรีย : ทรานส์ไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล-เกาะโอคฮอร์ต 8 วัน บิน Transiberia Airline

ทรานไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล ทรานไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล
  • เมืองเอียร์คุสต์ : เมืองเล็กๆ เป็นโอเอซีสกลางไซบีเรียอันหฤโหดในอดีต
  • โบสถ์สปาสสกาย่า : เยือนโบสถ์เก่าแก่ที่มีการก่อสร้างด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • แหลมโคบอย : นั่งรถจี๊บแบบรัสเซียแท้ชมแหลมโคบอยอันงดงาม
  • นั่งรถไฟเซอร์คัมไบคาล : สุดยอดไฮไลท์ของรถไฟทรานไซบีเรียอันโด่งดัง
  • หมู่บ้านลิตเวียนก้า : หมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบไบคาล ชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยแปลกตา
  • เกาะโอคฮอร์น : เที่ยวชมและค้างคืนบนเกาะโอคฮอร์นที่โอบล้อมด้วยทะเลสาบสีน้ำเงิน

เดินทาง :  22-29 ก.ย.63

ราคาทัวร์ : 79,500 บาท

อ่านรายละเอียดทัวร์รัสเซียทรานไซบีเรียคลิีกที่นี่ทัวร์ไซบีเรีย : เซอร์คัมไบคาล-ไฮไลท์ทรานไซบีเรีย 8 วัน บิน Transiberian Airline