ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์-นาราน-นัลตาร์วัลเลย์ 12 วัน บิน TG

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์-นาราน-นัลตาร์วัลเลย์ 12 วัน บิน TG

ปากีสถานอัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์-ป่าเปลี่ยนสี

คาราโครัม ไฮเวย์ (Karakoram highway) เส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกสั้นๆว่า KKH เป็นถนนที่เชื่อมโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน เส้นทางนี้ประกอบด้วยยอดเขาที่สูงกว่าระดับ 7 พันเมตรอยู่มากกว่า 60 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือยอดเขาเคทู (K2) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสดดิบที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นอย่างดี ทำให้เส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ในช่วงป่าเปลี่ยนสีเดอืนตุลาคมนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ทริปของท่านจะเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสีสัน มองเห็นภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลนอยู่เบื้องหลังในขณะที่ท้องฟ้าเป็นสีครามตระการตา

เดินทาง : 19-30 ต.ค.63 / 21 ต.ค. - 1 พ.ย.63   

ราคาทัวร์  69,500 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

วันแรก     ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์          กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด

วันที่สอง   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         อิสลามาบาด-ตักศิลา-นาราน

วันที่สาม   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        นาราน-บาบูซาร์พาส-กิลกิต

วันที่สี่      ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         กิลกิต-วิวยอดเขาราคาโปชิ-คาริมาบาด

วันที่ห้า    ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         คาริมาบาด-บัลทิตฟอร์ต-เขาดุยเคอร์-ฮุนซา

วันที่หก    ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        ฮุนซา-ดุยเคอร์-ทะเลสาบอัตตาบาด-กุลมิต

วันที่เจ็ด   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กุลมิต-คุนจีราฟ-พาสสุ

วันที่แปด   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์       พาสสุ-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ-กิลกิต

วันที่เก้า   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-นัลตาร์วัลเลย์-กิลกิต

วันที่สิบ   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-ชิลาส-เบชาม

วันที่สิบเอ็ด   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์   เบชาม-อิสลามาบาด-สนามบิน

วันที่สิบสอง   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์    กรุงเทพฯ     

 

 

กำหนดการเดินทาง ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

19-30 ต.ค.63 / 21 ต.ค. - 1 พ.ย.63   

ราคาทัวร์  69,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  8,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์คลิ๊กที่นี่

 

 

 ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : เมืองฮุนซา

 ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : เส้นทางสู่คุนจีรับ

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

 ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : วิวยอดเขานากาพาบาด

ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : วิวเส้นทางสู่เมืองนาราน

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

 ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : อัตตาบาดเลค

ทัวร์ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน : เทือกเขาพาสสุ

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

 

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

ชมวิดิโอท่องเที่ยวเส้นทางปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์คลิ๊กที่นี่