ทัวร์พม่า : พม่าตอนบน-มัณฑะเลย์-มินกุน-สกาย-โมนยวา-พินอูลวิน-สีป้อ 6 วัน บิน PG

ทัวร์พม่าตอนบน : มัณฑะเลย์-มินกุน-สกาย-โมนยวา-พินอูลวิน-สีป้อ 6 วัน บิน PG

ทัวร์พม่าตอนบน ทัวร์พม่าตอนบน
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ปรนเปรอด้วยกุ้งเผาแสนอร่อย
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ย้อนอดีตเรื่องราว "สิ้นแสงฉาน"
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : หยุดเวลาไว้ที่เมืองสี่ป้อ
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : นั่งรถไฟข้ามสะพานก๊อกเต๊ก สะพานรถไฟที่สูงเป็นอันดับสองของโลก
 • ทัวร์พม่าตอนบน : สัมผัสเมืองตากอากาศของพม่า
 • ทัวร์พม่าตอนบน : วัดโพธิ์ตาต่องพระยืนสูงอันดับสามของโลก
 • ทัวร์พม่าตอนบน : เจดีย์สัมพุทเธวัดที่มีประพุทธรูปกว่าห้าแสนองค์
 • ทัวร์พม่าตอนบน : เดินเล่นชมวิวที่สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทัวร์พม่าตอนบน  : นั่งรถม้าดื่มด่ำบรรยากาศเมืองพินอูลวิน

เดินทาง : 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 

ราคาทัวร์  33,500 บาท

อ่านรายละเอียดทัวร์พม่าคลิ๊กที่นี่ทัวร์พม่า : พม่าตอนบน-มัณฑะเลย์-มินกุน-สกาย-โมนยวา-พินอูลวิน-สีป้อ 6 วัน บิน PG

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บิน FD

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บิน FD

แกรนด์พม่า-หยุดวันพ่อ แกรนด์พม่า-หยุดวันพ่อ
 • แกรนด์พม่า  : บินตรงสู่ย่างกุ้งออกทางมัณฑเลย์
 • แกรนด์พม่า  : ปรนเปรอด้วยกุ้งเผาแสนอร่อย
 • แกรนด์พม่า  : ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • แกรนด์พม่า  : ไหว้ขอพรเทพพญาดาทั้งหลาย
 • แกรนด์พม่า  : ชมทุ่งทะเลเจดีย์ที่พุกามสุดคลาสสิค
 • แกรนด์พม่า  : อิ่มเอมบรรยากาศชิวๆที่อินเล
 • แกรนด์พม่า  : ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • แกรนด์พม่า  : เดินเล่นชมวิวที่สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง : 6-11 ธันวาคม 2561 

ราคาทัวร์  39,900 บาท

อ่านรายละเอียดทัวร์พม่าคลิ๊กที่นี่ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บิน FD