ทัวร์อินโดนีเซีย : ล่องเรือเกาะโคโมโด - บาหลี 5 วัน บิน FD

ทัวร์อินโดนีเซีย : ล่องเรือเกาะโคโมโด - บาหลี 5 วัน บิน FD

   
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมมังกรโคโมโด
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : พักบนเรือ 2 คืน
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : พักผ่อนแบบชิลๆ
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมกระเบนราหู
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตา
  • ล่องเรือเกาะโคโมโด-บาหลี : ดำน้ำตื้นชมประการัง

เดินทาง : 4-8 ก.ย.2562

ราคาทัวร์  เริ่มต้น 57,900 บาท

Read more: ทัวร์อินโดนีเซีย : ล่องเรือเกาะโคโมโด - บาหลี 5 วัน บิน FD