ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน บิน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน บิน ภูฎานแอร์ไลน์ (บินตรงสู่พุทธคยา)

ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน ทัวร์อินเดีย-สังเวชนียสถาน
  • สังเวชนียสถาน : บินตรงสู่กายา
  • สังเวชนียสถาน : เที่ยววงรอบใหญ่อินเดีย-เนปาล
  • สังเวชนียสถาน : ถือโอกาสทำบุญปีใหม่
  • สังเวชนียสถาน : สี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  • สังเวชนียสถาน : พักโรงแรมทุกแห่ง
  • สังเวชนียสถาน : เที่ยวชมวัดไทยในต่างแดน

เดินทาง : 18-25 ม.ค.2560 *พักโรงแรม

ราคาทัวร์  43,800 บาท

อ่านรายละเอียดทัวร์สังเวชนียสถานคลิ๊กที่นี่ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน บิน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 9 วัน (นอนวัด) บิน สไปซเจท+อินดิโก้

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 9 วัน (นอนวัด) บิน สไปซเจท+อินดิโก้

สังเวชนียสถาน ทัวร์สังเวชนียสถาน

นำท่านจาริกเพื่อนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน อันได้แก่

สวนลุมพินีวัน-สถานที่ประสูติ* พุทธคยา- สถานที่ตรัสรู้- สารนาถ - สถานที่แสดงปฐมเทศนา* กุสินารา - สถานที่ปรินิพพาน

และสัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูมรดกโลกอายุกว่า 4,000 ปีริมฝั่งแม่น้ำคงคา

เดินทาง : 1-9 เม.ย.2559 *มีจองแล้ว เดินทางแน่นอน

ราคาทัวร์  29,900 บาท

Read more: ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 9 วัน (นอนวัด) บิน สไปซเจท+อินดิโก้

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน-ทัชมาฮาล 11 วัน บิน 6E

ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน-ทัชมาฮาล 11 วัน บิน 6E

สังเวชนียสถาน สังเวชนียสถาน

เดินทางสู่เส้นทางสังเวชนียสถานตามรอยพระศาสดา เยี่ยมชมสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ทั้งในดินแดนฝั่งอินเดียและเนปาล เดินทางสู่เมืองอัคราเที่ยวชมอนุสรณ์แห่งความรัก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เดินทาง : 22ก.พ.-3มี.ค.2559

ราคาทัวร์ 47,000 บาท

อ่านรายละเอียดทัวร์อินเดียคลิ๊กที่นี่ทัวร์อินเดีย : สังเวชนียสถาน-ทัชมาฮาล 11 วัน บิน 6E