ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6 วัน บินTG

ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน บินTG

ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน

เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิม ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ นอกจากนั้นทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา ทำให้นักท่องเที่ยวตัวจริงเช่นคุณ ไปเยือนเนปาล ซักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อพิชิตทางเส้นทางแห่งฝัน

 

เดินทาง : 10 -15 ตุลาคม 2563

ราคาทัวร์ 57,900 บาท

 

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต

วันแรก ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต          กรุงเทพฯ-กาฐมัณฑุ

วันที่สอง ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต        กาฐมัณฑุ-โภคารา

วันที่สาม ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต        โภคารา-ซารางก๊อต

วันที่สี่ ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต           โภคารา-กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต

วันที่ห้า ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต         นากาก๊อต-กาฐมัณฑุ

วันที่หก ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต         กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต

เดินทาง : 10 -15 ตุลาคม 2563

ราคาทัวร์ 57,900 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต คลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน
ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต
ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน
ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต
ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต 6วัน
ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต ทัวร์เนปาล : กาฐมัณฑุ-โภคารา-ซารางก๊อต-นากาก๊อต