ทัวร์จอร์เจีย : แอบโซลูทจอร์เจีย แพคเกจเดินทางเอง 11 วัน จัดเต็ม

ทัวร์จอร์เจีย : แอบโซลูทจอร์เจีย แพคเกจเดินทางเอง 11 วัน จัดเต็ม


ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง 
 ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง : เที่ยวจอร์เจียมีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง : เดินทางกลุ่มเล็กเฉพาะครอบครัว/เพื่อนพ้อง
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง :ราคาเบาๆ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่มีชาร์ทเพิ่ม
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง : เยือนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง : เที่ยวจอร์เจียแบบเจาะลึกนั่งชิว-นอนชิวกลางหุบเขา
  • ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง : ทัวร์เจาะลึกจัดเต็ม ไม่ใช่ชะโงกทัวร์

เดินทาง   แพคเกจเดินทางด้วยตัวเอง เลือกซื้อตั๋วตามวันที่ต้องการได้เลย ช่วงเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
             เดินทาง 6-7 ท่านราคาเพียง  38,000 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
             เดินทาง 8-9 ท่านราคาเพียง  36,500 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง

วันแรก ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง          กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

วันที่สอง ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง        อิสตันบูล-บาทูมิ-คนคู่อาลีและนีโน่

วันที่สาม ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง        บาทูมิ-ซุกดีดี้-หมู่บ้านเมสเตีย

วันที่สี่   ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง         เมสเตีย-หมู่บ้านอุชกูรี่-เมสเตีย

วันที่ห้า ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง        เมสเตีย-ซุกดีดี้-สกาลทูโบ

วันที่หก ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง       สกาลทูโบ-โบสถ์กลาตี้-บอโยมี่

วันที่เจ็ด ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง       บอโยมี่-อุปลิสซิเคห์-ทลิลิซี่

วันที่แปด ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง       ทบิลิซี่-คาสเบกิ(สเตฟานสมินดา)-จูทาวัลเลย์

วันที่เก้า ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง       คาสเบกิ-ทบิลิซี่

วันที่สิบ ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง       ทลิลิซี่-สนามบิน

วันที่สิบเอ็ด ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง      สุวรรณภูมิ

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  

ช่วงต้นพฤษภาคม-ปลายมิถุนายน 2563

เดินทาง 6-7 ท่านราคาเพียง  38,000 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เดินทาง 8-9 ท่านราคาเพียง  36,500 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเองคลิ๊กที่นี่

 ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง
ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง 
 ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง
ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง 
 ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง
ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง  ทัวร์จอร์เจีย-เที่ยวเอง