ทัวร์จอร์เจีย : ไข่มุกแห่งคอเคซัส จอร์เจียตะวันออก 8 วัน บิน TK

ทัวร์จอร์เจีย : ไข่มุกแห่งคอเคซัส จอร์เจียตะวันออก 8 วัน บิน TK

จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
  • ชมวิว 360 องศา เทือกเขาคาสเบกิ
  • ชมอุทยานบอร์โยมี่อุทยานน้ำแร่อันโด่งดังของจอร์เจีย
  • ชมโบสถ์มรดกโลกอันเลื่องชื่อขงจอร์เจีย
  • พักผ่อนสบายๆ เที่ยวชมไร่องุ่นของจอร์เจียตะวันออก
  • ชมกระบวนการทำไวน์แบบโบราณที่สืบทอดยาวนานหลายร้อยปี
  • อลังการวิวภูเขา “โดโลไมต์แห่งจอร์เจีย”

เดินทาง   7-14มิ.ย.63

ราคาทัวร์   58,500 บาท  

โปรแกรมการเดินทาง จอร์เจียตะวันออก

วันแรก จอร์เจียตะวันออก                   กรุงเทพฯ-บาห์เรน

วันที่สอง จอร์เจียตะวันออก                บาห์เรน-ทบิลิซี่-มัทสเคต้า-คาสเบกิ

วันที่สาม จอร์เจียตะวันออก               คาสเบกิ-จูทาวิลเลจ-กูดาอูรี่

วันที่สี่ จอร์เจียตะวันออก                  กูดาอูรี่-อุปลิสซิเคห์-อะเคาซิเคห์

วันที่ห้า จอร์เจียตะวันออก               อะเคาซิเคห์-บอโยมี่-ทบิลิซี่

วันที่หก จอร์เจียตะวันออก               ทบิลิซี่-คาเฆติ-เมืองซิกห์นากิ-ไร่องุ่น-เทลาวี่

วันที่เจ็ด จอร์เจียตะวันออก               เทลาวี่-ทบิลิซี่-บาห์เรน

วันที่แปด จอร์เจียตะวันออก              กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง จอร์เจียตะวันออก     

7-14มิ.ย.63

ราคาทัวร์      58,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  6,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จอร์เจียตะวันออกคลิ๊กที่นี่

จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก