ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย : เส้นทางมวลดอกไม้แห่งคอเคซัส 13 วัน

ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย : เส้นทางหลากสีแห่งคอเคซัส 13 วัน

 จอร์เจีย-อาร์เมเนีย  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

เดินทาง  29พ.ค.-10 มิถุนายน 2563

ราคาทัวร์  89,500 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย       

วันแรก   จอร์เจีย-อาร์เมเนีย             กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

วันที่สอง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            อิสตันบูล-บาทูมิ

วันที่สาม จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            บาทูมิ-ซุกดิดี้-เมสเตีย

วันที่สี่    จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            เมสเตีย-อุชกูรี่-เมสเตีย

วันที่ห้า จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            เมสเตีย-ซุกดีดี้-สกาลทูโบ

วันที่หก จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            สกาลทูโบ-คูไทซี่-โบสถ์เกเลตี้-บอโยมี่-อะเคาซิเคห์

วันที่เจ็ด จอร์เจีย-อาร์เมเนีย           อะเคาซิเคห์-วาตเซีย-ด่านชายแดนบาฟรา- กฮูมรี่(อาร์เมเนีย)  

วันที่แปด จอร์เจีย-อาร์เมเนีย          กฮูมรี่-เมืองวาการ์ซะพาด-วิหารเอ็ทคมีอัตติน-เมืองหลวงเยเรวาน   

วันที่เก้า จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            เยเรวาน-ฆอร์ วิราป-โนระวางค์-เยเรวาน

วันที่สิบ  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย            เยเรวาน-เกฆาร์ด-การ์นี่-ทะเลสาบเซวาน-ดิลิจัน

วันที่สิบเอ็ด จอร์เจีย-อาร์เมเนีย        ดิลิจัน-ชายแดนซาดาโคล -ทบิลิซิ    

วันที่สิบสอง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย        ทบิลิซี่-สนามบิน-อิสตันบูล   

วันที่สิบสาม จอร์เจีย-อาร์เมเนีย        กรุงเทพฯ   

 

กำหนดเดินทาง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

29พ.ค.-10 มิถุนายน 2563

ราคาทัวร์  89,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ จอร์เจีย-อาร์เมเนียคลิ๊กที่นี่

 

   
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
 จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย