ทัวร์อิตาลี : อิตาลีเหนือ-อุทยานโดโลไมต์ 8 วัน บิน EY

ทัวร์อิตาลี : อิตาลีเหนือ-อุทยานโดโลไมต์ 8 วัน บิน EY

อิตาลีเหนือ-โดโลไมต์ อิตาลีเหนือ-โดโลไมต์

ตื่นตาตื่นใจกับอุทยานที่สวยที่สุดในอิตาลีเหนือ-โดโลไมต์ ขับรถลัดเลาะล่องไปบนเส้นทาง Great Dolomite Road ถนนที่คดเคี้ยวลัดเลาะเป็นคลื่นสวยงามโดยมีแนวเทือกเขา Lago di Carezza อยู่เบื้องหน้า ดื่มด่ำเต็มที่กับความงามธรรมชาติของ อิตาลีเหนือ-โดโลไมต์ ชมหมู่ภูเขา Tre Cime Di Lavaredo ยอดเขาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มเทือกเขาแอลป์  ชมทะเลสาบ Misurina ที่ซ่อนตัวเป็นดังเจ้าหญิงน้อยใน อิตาลีเหนือ-โดโลไมต์ เส้นทางสุดสวยแสนโรแมนติคที่คุณไม่ควรพลาด เดินทางเข้าทางมิวนิคและเดินทางกลับประเทศไทยจากมิลาน

เดินทาง 12-19 มิถุนายน 2562

ราคาทัวร์ กรุ๊ปเล็ก 6 คน โดยรถตู้ 123,900 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ อิตาลี-โดโลไมต์

วันแรก    อิตาลี-โดโลไมต์            กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-มิวนิค-อินสบรูค-ออร์ติเซ่

วันที่สอง    อิตาลี-โดโลไมต์         ออร์ติเซ่-เส้นทางเกรทโดโลไมต์-ทะเลสาบสายรุ้ง-ออร์ติเซ่  

วันที่สาม    อิตาลี-โดโลไมต์         ออร์ติเซ่-เมืองสะเชดา-คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่  

วันที่สี่    อิตาลี-โดโลไมต์            คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่-หมู่ภูเขา Tre Cime di Lavaredo

วันที่ห้า    อิตาลี-โดโลไมต์          คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่- เวนิส-ซีร์มิโอเน่ 

วันที่หก    อิตาลี-โดโลไมต์         ซีร์มิโอเน่-มิลาน  

วันที่เจ็ด    อิตาลี-โดโลไมต์          มิลาน-อาบูดาบี 

วันที่แปด    อิตาลี-โดโลไมต์        กรุงเทพฯ   

 

กำหนดเดินทาง อิตาลี-โดโลไมต์  

12-19 มิถุนายน 2562

ราคาทัวร์ กรุ๊ปเล็ก 6 คน โดยรถตู้ 123,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์อิตาลี-โดโลไมต์คลิ๊กที่นี่

 

 

อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์

 

อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์
อิตาลี-โดโลไมต์ อิตาลี-โดโลไมต์