ทัวร์โครเอเชีย : โครเอเชีย ดีไลท์ 8 วัน บิน OS

ทัวร์โครเอเชีย : โครเอเชีย ดีไลท์ 8 วัน บิน OS

ทัวร์โครเอเชีย   ทัวร์โครเอเชีย

เดินทาง  15-22 ต.ค.2562

ราคา ทัวร์โครเอเชีย   83,500.-

 

โปรแกรมทัวร์โครเอเชีย

วันแรก     ทัวร์โครเอเชีย               กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง  ทัวร์โครเอเชีย               เวียนนา-สนามบินซาเกร็บ-เมืองเก่าซาเกร็บ-หมู่บ้านราสโตเค

วันที่สาม  ทัวร์โครเอเชีย               ราสโตเค-พริทวิตเซ่-อุทยานพลิทวิตเซ่-ซาดาร์

วันที่สี่      ทัวร์โครเอเชีย               ซาดาร์-ซีบินิค-โทรเกียร์-สปลิท

วันที่ห้า    ทัวร์โครเอเชีย               สปลิท-อ่าวมาลีสตอน-ฟาร์มหอยนางรม-ดูบรอฟนิค-ยอดเขา SRD-นีอุม

วันที่หก   ทัวร์โครเอเชีย              นีอุม-เมืองเก่าดูบรอบนิค-น้ำพุโบราณ-เสาหินอัศวิน   

วันที่เจ็ด  ทัวร์โครเอเชีย               ดูบริฟนิค-สนามบิน-เวียนนา 

วันที่แปด ทัวร์โครเอเชีย               กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทางทัวร์โครเอเชีย

 15-22 ต.ค.2562

ราคาทัวร์ 83,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์โครเอเชียคลิ๊กที่นี่

 

 

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย