ทัวร์จอร์แดน : จอร์แดน-เพตรา-วาดิรัม-เดดซี-เจอราช 8 วัน บิน KU

ทัวร์จอร์แดน : จอร์แดน-เพตรา-วาดิรัม-เดดซี-เจอราช 8 วัน บิน KU

  • ชมเพตรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเต็มที่เต็มวัน
  • ชมภูเขาวิหาร เอล คาซเนท์
  • นอนแค้มป์เบดูอินสัมผัสบรรยากาศทะเลทรายอย่างแท้จริงในวาดิรัมพร้อมกับมื้อค่ำสุดพิเศษ
  • นั่งรถจี๊บ(เปิดหลังคา)ท่องทะเลทรายวาดิรัม
  • ชมเมืองเจอราชหรือเมืองพันเสา
  • ลงเล่นน้ำในทะเลเดทซี ทำสปาพักผ่อนเต็มที่

เดินทาง 7-14 พฤศจิกายน 2563

ราคาทัวร์   65,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์จอร์แดน   

วันแรก      ทัวร์จอร์แดน            สนามบินสุวรรณภูมิ-คูเวต

วันที่สอง    ทัวร์จอร์แดน           คูเวต-อัมมาน(Jordan)

วันที่สาม    ทัวร์จอร์แดน           อัมมาน-เมาท์เนโบ-เจอราช-อัมมาน  

วันที่สี่       ทัวร์จอร์แดน           อัมมาน เครัค วาดิรัม 

วันที่ห้า     ทัวร์จอร์แดน            วาดิรัม เพตรา *Join Petra Night*

วันที่หก     ทัวร์จอร์แดน            เพตรา ทะเลเดดซี

วันที่เจ็ด    ทัวร์จอร์แดน            เดดซี-อัมมาน-สนามบิน

วันที่แปด   ทัวร์จอร์แดน            กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง  ทัวร์จอร์แดน

7-14 พฤศจิกายน 2563

ราคาทัวร์  65,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จอร์แดนคลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
 เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจอราช มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
 ทัวร์อียิปต์-จอร์แดน ทัวร์อียิปต์-จอร์แดน 
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน