ทัวร์แอฟริกาใต้ : พิลาเนสเบิร์ก-เคปทาวน์ 8 วัน บิน SQ

ทัวร์แอฟริกาใต้ : พิลาเนสเบิร์ก-เคปทาวน์ 8 วัน บิน SQ

ทัวร์แอฟริกาใต้  ทัวร์แอฟริกาใต้ 
  • ดอกศรีตรังบานสะพรั่งยาวไกลกว่า 10 ก.ม.
  • ท่องซาฟารีตามล่าหา Big Five สัตว์ป่าหายาก
  • ตื่นตากับฝูงนกเพนกวิ้นแอฟริกันที่ชุมนุมกันอยู่เต็มหาดทราย
  • นอน The Palace Hotel หรูหรา 5 ดาว ท่ามกลางอุทยานพิลาเนสเบิร์ก
  • ขึ้นกระเช้าชมวิวบนภูเขาทรงหน้าตัด สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
  • แหลมกู๊ดโฮป วิวกว้างไกลสุดตา

เดินทาง : 14-21 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์  109,000 บาท

 

โปรแกรม ทัวร์แอฟริกาใต้
วันแรก    ทัวร์แอฟริกาใต้          กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

วันที่สอง   ทัวร์แอฟริกาใต้         สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก-ซันซิตี้-อุทยานพิลาเนสเบิร์ก

วันที่สาม    ทัวร์แอฟริกาใต้       หมู่บ้านชนเผ่าเลเซดี-โจฮันเนสเบิร์ก

วันที่สี่      ทัวร์แอฟริกาใต้          โจฮันเนสเบอร์ก-(บิน)-เคปทาวน์-เทเบิ้ลเมาเทน

วันที่ห้า    ทัวร์แอฟริกาใต้          เคปทาวน์-หาดเพนกวิ้น-วิคทอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟอนท์

วันที่หก    ทัวร์แอฟริกาใต้         เคปทาวน์-สิงคโปร์ 

วันที่เจ็ด    ทัวร์แอฟริกาใต้        กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์แอฟริกาใต้

14-21 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์  109,000 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  27,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้คลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้