ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
  • บินตรงสู่คินหมิงโดย TG
  • ชมภูเขาหลากสีที่ตงชวน
  • ตื่นตาทุ่งมัสตาร์ทสีเหลืองโอบล้อมภูเขาที่โล่วผิง
  • อลังการนาขั้นบันไดหยวนหยาง ใหญ่โตระดับเอเชียแฟซิฟิค
  • ชมพระอาทิตย์อัสดงสุดโรแมนติคที่หยวนหยาง
  • เที่ยวเมืองเก่าเจี้ยนสุย ชิมเต้าหู้รสเลิศประจำเมือง

เดินทาง : 23-29 กุมภาพันธ์ 2563 *เหลือเพียง 2 ที่*

ราคาทัวร์  38,500 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง

วันแรก       กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ตงชวน

วันที่สอง     ตงชวน-หงถู่ตี้- ภูเขาหลากสี-คุนหมิง

วันที่สาม    คุนหมิง-โล่วผิง-น้ำตกเก้ามังกร-ซื่อจง

วันที่สี่       ซื่อจง-ลู่ซี่-ถ้ำใต้ดินอาลู่-หยวนหยาง

วันที่ห้า    พระอาทิตย์ขึ้นที่ตั่วอี่ซู่ - หมู่บ้านชาวฮาหนี่-พระอาทิตย์ตกวิวปากเสือ

วันที่หก   หยวนหยาง-เจี้ยนสุ่ย-เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย-คุนหมิง

วันที่เจ็ด   คุนหมิง-กรุงเทฯ

 

กำหนดการเดินทาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง

23-29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์  38,500 บาท     พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยางคลิ๊กที่นี่

 

ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง