ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่-ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่-เผ่าม้ง 8 วัน

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่-ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่-เผ่าม้ง 8 วัน

 กุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่  เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : อลังการลานซากุระกว้างใหญ่เป็นหมื่นไร่
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : เข้าอุทยานหวงกว่อซู่
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : นั่งรถไฟความเร็วสูงแสนสบายสู่กุ้ยโจว
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  :  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชาวเผ่าม้ง
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : ปั่นจักรยานเล่นชิวๆที่หมู่บ้านเสี้ยนาฮุย
  • เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : นอนวิวเทพริมน้ำเมืองโบราณเจิ้นหยวน

เดินทาง  16-23 มีนาคม 2563 *เหลือเพียง 4 ที่*

ราคาทัวร์  48,500 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

วันแรก  เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่              สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่            คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองเก่าเจิ้นหยวน

วันที่สาม เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่            เจิ้นหยวน-หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้ง

วันที่สี่    เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่            วิวพระอาทิตย์ขึ้นเจิ้นหยวน-โชว์ชาวม้ง-อุทยานซากุระหมื่นไร่

วันที่ห้า  เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่            ซากุระหมื่นไร่วิวเช้า-อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่

วันที่หก เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่             น้ำตกหวงกว่อซู่-น้อตกร้อยสาย-เมืองซิงอี้

วันที่เจ็ด  เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่           ปั่นจักรยานชิวๆชมวิวหมู่บ้านเสี้ยนาฮุย-อุทยานเขาหมื่นยอด-เมืองฉีจิ้ง

วันที่แปด  เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่          เมืองฉีจิ้ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

เดินทาง  16-23 มีนาคม 2563

ราคาทัวร์  48,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์กุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่คลิ๊กที่นี่

 

 เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

ซากุระหมื่นไร่

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ เขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่