ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 10 วัน บิน TG JQ NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 10 วัน บิน TG JQ NZ

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ 
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ไฮไลท์นิวซีแลนด์เกาะใต้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักบ้านพักตากอากาศวิวเทพ
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเล็กแวะจอดชมวิวได้สบายๆ
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวสบายๆ ชิวๆกรุ๊ปเล็ก มีคนขับรถให้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ทำอาหารกันเอง-ท่านข้าวร่วมกันสนุกสนาน
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : สัมผัสบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีนิวซีแลนด์

เดินทาง : 13-22 เม.ย. / 23 เม.ย. - 2 พ.ค.  และ 1-10 พ.ค. 2563

ราคาทัวร์ : เริ่มที่ 77,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Read more: ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 10 วัน บิน TG JQ NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้-ตามหาดอกลูปินส์ 11 วัน บิน EK และ QF

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้-ตามหาดอกลูปินส์ 11 วัน บิน EK และ QF


 
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ 
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอิสระในการท่องเที่ยว
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักในวิวสวยๆสไตล์เกสต์เฮ้าส์
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวหลากหลายทั้งช้อปปิ้ง-เดินเล่น-เจาะลึก
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ได้ทำกิจกรรมไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ใต้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอาหารเช้าของที่พักและข้าวต้มฝีมือหัวหน้าทัวร์

เดินทาง : 25 พ.ย.- 5 ธ.ค.2561

ราคาทัวร์  119,000 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน *ราคาไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น

Read more: ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้-ตามหาดอกลูปินส์ 11 วัน บิน EK และ QF

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 11 วัน บิน SQ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 11 วัน บิน SQ

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ 
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ไฮไลท์นิวซีแลนด์เกาะใต้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักบ้านพักตากอากาศวิวเทพ
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเล็กแวะจอดชมวิวได้สบายๆ
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวสบายๆ ชิวๆกรุ๊ปเล็ก มีคนขับรถให้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ทำอาหารกันเอง-ท่านข้าวร่วมกันสนุกสนาน
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : สัมผัสบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีนิวซีแลนด์

เดินทาง : 14-24 เม.ย.2562

ราคาทัวร์ : เริ่มที่ 85,500 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Read more: ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 11 วัน บิน SQ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน QF

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน QF

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ 
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอิสระในการท่องเที่ยว
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักในวิวสวยๆสไตล์เกสต์เฮ้าส์
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวหลากหลายทั้งช้อปปิ้ง-เดินเล่น-เจาะลึก
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ได้ทำกิจกรรมไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ใต้
 • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอาหารเช้าของที่พักและข้าวต้มฝีมือหัวหน้าทัวร์

เดินทาง : 16-25 ต.ค.2561

ราคาทัวร์  119,000 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน *ราคาไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น

Read more: ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน QF