ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน FD 

 เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ  เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : เจาะลึกหมู่กางจ๋าย เที่ยวเต็มพิกัด
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมชาขั้นบันได
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ล่องเรือเมืองฟู๋ทอ
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมนาขั้นบันไดที่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มพื้นที่
  • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : สัมผัสบรรยากาศชาวเผ่าพื้นเมือง

เดินทาง : 7 - 12 ส.ค.2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

 

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ

วันแรก      เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ     ดอนเมือง – ฮานอย – เหงี๊ยะโหล – ตูเล๋    

วันที่สอง    เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ      ตูเล๋ – หมู่กางจ๋าย

วันที่สาม    เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ     หมู่กางจ๋าย

วันที่สี่         เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ   หมู่กางจ๋าย – ฟู๋ทอ – ฮานอย       

วันที่ห้า      เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ    ฮานอย – นิญบิญ

วันที่หก     เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ    นิญบิญ – ฮานอย – ดอนเมือง

 

กำหนดการเดินทางทัวร์เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ

7 - 12  สิงหาคม 2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ คลิ๊กที่นี่

 

เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ