ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 4 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 4 วัน บิน FD ไปเช้า-กลับเย็น

  • เวีดนามกลาง : เที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน
  • เวีดนามกลาง : นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลส์
  • เวีดนามกลาง : พระราชวังไดโนย
  • เวีดนามกลาง : นั่งเรือกระด้ง
  • เวีดนามกลาง : เรือล่องแม่น้ำหอม
  • เวีดนามกลาง : ช็อปปิ้งของฝากพื้นเมือง

เดินทาง20 - 23 ก.พ. 2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท 

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนามกลาง

วันแรก  ทัวร์เวียดนามกลาง              กรุงเทพฯ -  ดานัง - เมืองหลวงเก่าเว้

วันที่สอง  ทัวร์เวียดนามกลาง           เมืองหลวงเก่าเว้ - ดานัง - บาน่าฮิลส์

วันที่สาม  ทัวร์เวียดนามกลาง           บานาฮิลส์ - ดานัง - ฮอยอัน

วันที่สี่  ทัวร์เวียดนามกลาง               ฮอยอัน - ดานัง - กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนามกลาง

20 - 23 ก.พ. 2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางคลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามกลาง  
ทัวร์เวียดนามกลาง  ทัวร์เวียดนามกลาง