ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 4 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 4 วัน บิน FD ไปเช้า-กลับเย็น

 • เวีดนามกลาง : เที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน
 • เวีดนามกลาง : นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลส์
 • เวีดนามกลาง : พระราชวังไดโนย
 • เวีดนามกลาง : นั่งเรือกระด้ง
 • เวีดนามกลาง : เรือล่องแม่น้ำหอม
 • เวีดนามกลาง : ช็อปปิ้งของฝากพื้นเมือง

เดินทาง20 - 23 ก.พ. 2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท 

Read more: ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 4 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย-ตูเล๋-ซาปา-หมู่กางจ๋าย-นินบิน(ฮาลองบก) 6 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย-ตูเล๋-ซาปา-หมู่กางจ๋าย-นินบิน(ฮาลองบก) 6 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม-ซาปา ทัวร์เวียดนาม-ซาปา
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : เจาะลึกซาปา เที่ยวเต็มพิกัด
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : พิชิตฟานซิปาน
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : ชมด่านชายแดนจีน-เวียดนาม
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : นั่งรถไฟตู้นอนซาปา-ฮานอย
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : ชมนาขั้นบันไดที่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มพื้นที่
 • ทัวร์เวียดนาม-ซาปา : สัมผัสบรรยากาศชาวเผ่าพื้นเมือง

เดินทาง : 17-22 สิงหาคม 2562 *ปิดกรุ๊ปแล้ว

ราคาทัวร์ 26,500 บาท

Read more: ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย-ตูเล๋-ซาปา-หมู่กางจ๋าย-นินบิน(ฮาลองบก) 6 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 5 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 5 วัน บิน FD ไปเช้า-กลับเย็น

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลาง
 • เวีดนามกลาง : เที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน
 • เวีดนามกลาง : นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลส์
 • เวีดนามกลาง : พระราชวังไดโนย
 • เวีดนามกลาง : นั่งเรือกระด้ง
 • เวีดนามกลาง : เรือล่องแม่น้ำหอม
 • เวีดนามกลาง : ช็อปปิ้งของฝากพื้นเมือง

เดินทาง : 6-10 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์ 27,900 บาท 

Read more: ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 5 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน FD 

 เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ  เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : เจาะลึกหมู่กางจ๋าย เที่ยวเต็มพิกัด
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมชาขั้นบันได
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ล่องเรือเมืองฟู๋ทอ
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมนาขั้นบันไดที่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มพื้นที่
 • ทัวร์เวียดนาม : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : สัมผัสบรรยากาศชาวเผ่าพื้นเมือง

เดินทาง : 7 - 12 ส.ค.2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

Read more: ทัวร์เวียดนาม : เวียดนาม-ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน บิน FD